Центар за промоцију науке сваке године расписује Јавни позив за подношење пријава за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке. Циљ Јавног позива је подизање нивоа научне писмености и ширења научне културе спровођењем поступка децентрализације промоције и популаризације науке на територији Републике Србије; подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима из области промоције и популаризације науке који покривају интересовање и потребе опште популације; подршка иновативним и високоутицајним пројектима који имају велики обухват у циљу развоја и побољшања квалитета пројеката из области промоције науке од глобалног значаја и подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору путем научнопопуларних експоната, како би се научни појмови, феномени и чињенице усвојили кроз непосредно искуство.

Менса Србије је учествовала на Јавном позиву 2021. године за реализацију пројекта Менсин СТЕАМ караван током школске 2021/22 године и на конкурсу добила 128000,00 динара за реализацију пројекта.

О пројекту:

Назив пројекта: Менсин СТЕ(А)М караван
Спровођење пројекта : 01.09.2021. – 31.08.2022.
Научне области:
– природне науке
– техничке
– мултидисциплинарне
– интердисциплинарне
– друштвене
– медицинске
Апстракт пројекта: Менса Србије ће организовати читав низ радионица из различитих области засноване на STE(A)M принципу, а које ће у својој основи имати промоцију науке на занимљив и деци и одраслима пријемчив начин. Чланови Менсе верују да се интелектуалне способности могу унапређивати, али да треба изграђивати комплетну личност и вештине за 21 век које ће ученицима помоћи у каснијем профессионалном развој. Са друге стране иновативним примерима рада са децом и занимљивим активностима желе да утичу на родитеље и оне који раде са децом како би деци пружали изазове и стимулативну средину за развој потенцијала. Читав низ радионица би био одржан у бар 4 градa из различитих крајева земље, а промоција СТЕ(А)М концепта ће бити и посебан део сајта Одсека за рад са децом Менсе Србије. 
Опис пројекта: Радионице ће се реализовати у најмање 6 градова широм Србије у просторима које у сарадњи са локалним заједницама буду обезбеђени.Паралелне радионице за које ће се деца различитог узраста опредељивати и моћи на њих да дођу са наставницима или родитељима биће понаване бар три пута у једном дану, како би што већи број деце прошао различите радионице. Радионице су из области математике, хемије, екологије, роботике, физике, архитектуре, биологије,астрономије, психологије, али организоване тако да су  мултидисциплинарне и интегративне. Радионице ће имати и део где ће се функционална знања повезивати и креатвно представљати кроз музику, ликовна дела, видео снимке или интерактивна дела тако да нас на крају циклуса очекује виртуелна изложба, а у сарадњи са неком од локалних заједница и изложба радова из овог пројекта у неком простору који нам буду обезбедили. Водитељи радионица и радионице не морају бити исти за сваки град. Битно је да у одређеним срединама активирамо наше чланове који су иновативни предавачи. Неке од радионица би биле: ”Учини ме опет невидљивом (провидном)!” (о води); ,,Издржи потрес” (о земљотресима кроз испитивање Лего роботима и конструкторским техникама.); ,,Мој део свемира”; ,,Роботска рука”, ,Мондријанова срца”, ,,У кругу Кандинског” (примењена геометрија), Ескејп рум (неколико различитих тема), ,,Свет истражи у табели се снађи, ,,Како функционише мозак?”, ,,Шта се у картама крије?”, ,,Математика у музици”, Експерименти: ,,Хидраулика”, ,,Вода, ваздух, земљиште,”, ,Електрицитет”, ,,Магнетизам”
Циљна група: 
– основна школа
– шира јавност
– медији
– организације цивилног друштва
– локална самоуправа
– средња школа
– студенти
Циљеви пројекта
Упознати децу, родитеље и наставнике са СТЕМ концептом и стимулативним активностима за развој дечијих потенцијала кроз СТЕ(А)М концепт. Развијати научну писменост и радозналост код деце, али и одраслих. Приказати иновативне и добре примере праксе. Желимо да студенти увиде могућности сопственог ангажовања у будућим активностима Одсека за рад са децом у Менси Србије како би својим утицајем и они ширили научну свест посебно међу децом. Желимо да локалне самоуправе и организације цивилног друштва Менсу Србије (Одсек за рад са децом) препознају као могуће будуће партнере за активности посвећене деци и младима. Путем медија, сајта и друштвених мрежа допрети до шире јавности где желимо да укажемо на важност стимулације интелекуалних способности деце и развоја њихових потенцијала од раног узраста, да се укаже на потребу идентификације даровитих за научне дисциплине, иноватора и креатора и важност подршке коју треба да добију у току свог развоја.
Циљеви из програма прмоције науке у које се пројекат уклапа
– Развој различитих програма промоције науке заснованих на научној култури и научној писмености код свих грађана Републике Србије. Јaчање ресурса за промоцију науке како би програми били доступнији грађанима
– Подстицај и развој комуникације између научноистраживачких организација са државном управом и јединицама територијалне управе и локалне самоуправе кроз размену вредности и пракси

Пројектни тим: Тања Олеар Гојић (координатоер), Мирјана Тишма, Дијана Јовасновић, Дејан Јовић, Јован Алексић, Милица Чавић, Ненад Пантић. 

 

Mensin STEAM karavan

   

     

     

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА на Онлајн разговорима четвртком: