Добро дошли!

Одсек за рад са децом Менсе Србије окупља чланове Менсе Србије који раде у образовним установама и организацијама, а ради размене информација и знања на пољу образовања и рада са децом, као и организовања едукативних активности за децу.

Задаци чланова Одсека за рад са децом су да: