Од свог настанка Менса Србије се трудила да се обрати просветним радницима Србије као изузетно важним особама у животима деце, будућих људи који их обликују у интелектуалном смислу, са жељом да им скрене пажњу на технике којима би се обезбедило боље и квалитетније учење и памћење (НТЦ систем учења настао унутар Менсе), као и важност препознавања даровитих и рада са њима (конференције, трибине, семинари), до базе активности добрих примера праксе стимулација интелектуалног развоја (Дан интелигенције) и награђивања наставника, учитеља и васпитача.

Посебно се издвајају

Посебан задатак Одсека за рад са децом је и да се умрежава са просветним радницима, да прима нове чланове Менсе из области просвете, али и да се повезује са стручњацима који нису чланови Менсе.