Свака од ових игара је онлајн и интерактивна.

Пронађите почетак или страт и даље пратите знаке.

Неки од ових интерактивних материјала у  себи крије више игара из различитих области.

Иако и старији могу да се играју највише је посвећено деци од 1. до 6. разреда.