Одсек за рад са децом Менсе Србије окупља чланове Менсе Србије који раде у образовним установама и организацијама, а ради размене информација и знања на пољу образовања и рада са децом, као и организовања едукативних активности за децу.

Задаци чланова Одсека за рад са децом су да:

  • осмисле и реализују едукативне и спортске активности за децу кроз предавања, радионице, клубове, едукативне викенде и кампове,
  • дају допринос промоцији Менсе Србије у области образовања и рада са децом,
  • се умрежавају са стручњацима из области образовања у циљу заједничког истраживачког рада, учешћа на пројектима, конкурсима и слично,
  • буду стручни консултанти, аутори или реализатори за пројекте у области образовања у којима Менса учествује и
  • прате научна достигнућа и за Менсин портал MozaIQ достављају текстове из света образовања.