На национални Дан науке, 10.јула, Центар за промоцију науке је доделио признања појединцима и институцијама чији су пројекти добили финансијску подршку и који ће бити реализовани током 2021. године.
Менса Србије је добитник признања за пројекат “Менсин СТЕ(А)М караван” који ће реализовати чланови Одсека за рад са децом.
Менса Србије ће организовати читав низ радионица из различитих области засноване на STE(A)M принципу, а које ће у својој основи имати промоцију науке на занимљив и деци и одраслима пријемчив начин. Чланови Менсе верују да се интелектуалне способности могу унапређивати, али да треба изграђивати комплетну личност и вештине за 21 век које ће ученицима помоћи у каснијем профессионалном развој. Са друге стране иновативним примерима рада са децом и занимљивим активностима желе да утичу наа родитеље и оне који раде са децом како би деци пружали изазове и стимулативну средину за развој потенцијала.
Радионице ће се реализовати у најмање 6 градова широм Србије у просторима које у сарадњи са локалним заједницама буду обезбеђени. Паралелне радионице за које ће се деца различитог узраста опредељивати и моћи на њих да дођу са наставницима или родитељима биће понаване бар три пута у једном дану, како би што већи број деце прошао различите радионице. Радионице су из области математике, хемије, екологије, роботике, физике, архитектуре, биологије,астрономије, психологије, али организоване тако да су мултидисциплинарне и интегративне. Радионице ће имати и део где ће се функционална знања повезивати и креатвно представљати кроз музику, ликовна дела, видео снимке или интерактивна дела тако да нас на крају циклуса очекује виртуелна изложба, а у сарадњи са неком од локалних заједница и изложба радова из овог пројекта у неком простору који нам буду обезбедили. Водитељи радионица и радионице не морају бити исти за сваки град. Битно је да у одређеним срединама активирамо наше чланове који су иновативни предавачи. Неке од радионица би биле: ”Учини ме опет невидљивом (провидном)!” (о води); ,,Издржи потрес” (о земљотресима кроз испитивање Лего роботима и конструкторским техникама.); ,,Мој део свемира”; ,,Роботска рука”, ,Мондријанова срца”, ,,У кругу Кандинског” (примењена геометрија), Ескејп рум (неколико различитих тема), ,,Свет истражи у табели се снађи, ,,Како функционише мозак?”, ,,Шта се у картама крије?”, ,,Математика у музици”, Експерименти: ,,Хидраулика”, ,,Вода, ваздух, земљиште,”, ,Електрицитет”, ,,Магнетизам”
Путем медија, сајта и друштвених мрежа допрети до шире јавности где желимо да укажемо на важност стимулације интелекуалних способности деце и развоја њихових потенцијала од раног узраста, да се укаже на потребу идентификације даровитих за научне дисциплине, иноватора и креатора и важност подршке коју треба да добију у току свог развоја.
Промоција СТЕ(А)М концепта ће бити и посебан део сајта Одсека за рад са децом Менсе Србије.
Пројектни тим чине: Тања Олеар Гојић- координатор пројекта, Мирјана Тишма, Дејан Јовић, Ненад Пантић, Дијана Јовановић, Милица Чавић и Јован Алексић који је у име Менсе примио признање.
Истовремено, подржан је и Тањин ауторски пројекат “Чаробни свет магнета”, који ће се реализовати у научним клубовима у Лесковцу и Кикинди.