У четвртак, 14.јануара 2021. године, са почетком у 19:30х, на нашој Фејсбук страници одржан је онлине разговор са нашим члановима, Тањом Олеар Гојић и Миланом Петровићем који су проглашени за једне од најбољих едукатора Србије 2020. године, од стране Удружења “Живојин Мишић”.
За више информација: https://zivojinmisic.rs/news/udruzenje-zivojin-misic-proglasilo-je-sedmu-generaciju-najboljih-edukatora-srbije/
Придружите се онлине разговору и сазнајте по чему се њихови ангажмани у раду са ученицима истичу и како свој посао у просвети обављају са ентузијазмом.
Тања Олеар Гојић, учитељица у ОШ ,,Драган Лукић“ у Београду. У оквиру Менсе Србије Тања је покренула активности за рад са децом, као и пројекте под називом Дан интелигенције – намењене размени добрих пракси међу наставницима по питању активности за развој интелектуалних потенцијала ученика.
Милан Петровић, наставник српског језика и књижевности у Гимназији ,,Светозар Марковић” у Нишу. Милан је привукао пажњу јавности апликацијом “Вучило” за учење српског језика, а затим наставио да разним пројектима подржава иновативне праксе за коришћење ИТа у образовању.
Модератор: Јелена Исајловић.