У суботу 28.4.2018. године у просторијама Менсе у Београду поводом Недеље открића (STEM Discovery Week) реализована је бесплатна радионица Менсе деци коју је реализовао УченIQ за децу од 7 до 12 година Играј се и истражуј – електрицитет и магнетизам.

Кроз игру и истраживање предмета који нас окружују, експериментишући њима изводили смо закључке о електрицитету и магнетизму. Користећи стварно електрично коло и магнете, истражићемо материјале око нас и разврставати их у изолаторе и проводнике, метале и неметале.

Наша запажања смо записивали као прави научници да би помоћу њих дошли до закључака о појавама око нас.

Користећи посебне (бесплатне) симулације, деци смо ближе представили оно што се голим оком не може видети- количину  наелектрисања и електрично  поље, као и смерове кретања струје. Тако смо представити могућност бољег учења кроз употребу ИКТа овај пут кроз истраживање на симулацији.

Симулације које смо користили су доступне и на српском језику на линку Универзитета Колорадо који је створио симулације за науку и математику.

Аутори и реализатори радионица :

Тања Олеар Гојић, професор разредне наставе, координатор и оснивач СИГа УченIQ, суоснивач СИГ-а за развој учења и памћења при Менси Србије , Scientix амбасадор и Microsoft иновативни едукатор експерт 2016/2017, аутор програма Од цртања до програмирања.

Мирјана Тишма, професор разредне наставе, координатор СИГа Родитељ, оснивач СИГа УченIQ и суоснивач СИГ-а за развој учења и памћења при Менси Србије, сарадник Завода за унапређење образовања и васпитања, коаутор програма Од цртања до програмираS