Менса је међународна организација која окупља високо надпросечно интелигентне људе. Услов за чланство у Менси је решавање теста, то јест остваривање таквог резултата који вас сврстава у горњих 2% популације.

Циљеви Менсе су да препозна и помогне развој интелигенције, охрабри истраживање њене природе, као и стварање стимулативног, интелектуалног и друштвеног окружења за своје чланове.

Менса је основана 1946. године у Оксфорду од стране Роланда Берила и Ланселота Вара. Замишљена као организација чији је једини услов за чланство полагање теста, веома брзо се ширила по Британији, а затим и по Европи.

Реч Менса на латинском значи „округли сто“, што указује на једну од њених основних идеја – друштво једнаких, без разлика по верској, полној, расној или било којој другој основи.

Менса има око 130000 чланова у преко 100 земаља света. Менса Србије у 2017. години има преко 1000 чланова.

Основни предуслов је да на Менсином тесту остварите резултат који вас сврстава у горњих 2% популације. а који изражен у коефицијенту интелигенције (ИQ) износи 131 или више по Векслеровој, 133 или више по Бине-Симоновој, односно 148 или више по Кателовој скали. Једном задовољен критеријум за чланство (постигнут резултат) важи трајно.

Шта је IQ?

Количник интелигенције (IQ – intelligence quotient) је мера која дефинише релативну бистрину или интелектуалне могућности једне особе. IQ је потенцијал чија је горња граница превасходно одређена урођеним факторима, али чије остварење у великој мери зависи од интеракције са средином. IQ представља однос између резултата који испитаник постиже на тесту интелигенције и резултата који постиже просечна особа исте старости на истом тесту под истим условима. Примери задатака са теста.

Подаци преузети са званичног сајте Менсе Србије www.mensa.rs