Менса je у партнерству са Високом школом струковних студија за образовање васпитача, из Новог Сада, Друштвом дефектолога Војводине, Удружењем васпитача Војводине, Националним центром за таленте  у Новом Саду 2017. године, организовала Прву међународно научно-стручну конференцију ,,Даровитост– препознавање и подршка“, а већ следеће године организација конференције је постала традиционална.

Конференција је намењена васпитачима, учитељима, наставницима, стручним сарадницима, дефектолозима, лекарима, запосленима у јавним сервисима и управама, медијским радницима, студентима и другима који се у свом раду сусрећу и баве даровитом децом, младима и одраслима, из земље и иностранства.

Конференција је акредитована као облик стручног усавршавања запослених у васпитно-образовним установама и у установама социјалне заштите у Србији.

Циљ конференција је: Разматрање теоријских поставки и практичних искустава у раду са даровитом (талентованом и изузетном) децом, младима и одраслим особама; размена и дељење знања и вештина о раду са даровитима; разматрање постигнућа и перспектива развоја односа према овим особама; подизање нивоа свести свих учесника у разним секторима о потребама за додатном пажњом и посебним радом са даровитим особама.

Ипак сваке године Конференција о даровитости има специфичну тему и специфичне циљеве:

Прва међународна научно-стручна конференција Даровитост – препознавање и подршка ,  29.09.2017. – 1.10.2017. у хотелу Парк у Новом Саду

Друга међународна стручно-научна конференција “Даровитост, образовање и развој”, 31. јула – 2. августа 2018. године у хотелу ,,Metropol Palace”.у Београду,

Трећа међународна стручно-научна конференција “Даровитост – потребе 21. века”,3 – 5. октобар 2019. године, у Сала Градске скупштине и просторије Регионалне привредне коморе, Крушевац

Четврта међународна научно-стручна конференција “Даровити и окружење – породично, образовно, пословно,24 – 26. септембар 2021. године, Београд, Место: Институт за модерно образовање

Позив за Пету међународну научно-стручну конференцију “Сарадња у циљу подршке даровитима”